Leczenie alergii

Leczenie alergii

Przyjmowanie leków łagodzi dolegliwości i pozwala prowadzić normalne życie, ale także zapobiega następstwom i powikłaniom przewlekłego nieżytu nosa, takim jak: blokada nosa, zapalenie zatok, zapalenie ucha, utrata węchu.

W leczeniu alergicznego nieżytu najczęściej stosuje się substancje zapobiegające łączeniu się histaminy z receptorami w błonie śluzowej nosa i spojówek (antagonistów receptora histaminy H1) nazywane lekami przeciw-histaminowymi. Leki te nie dopuszczają do pojawienia się wczesnych objawów choroby: świądu, kichania i kataru. Jest bardzo wiele leków przeciw-histaminowych (anty-histaminowych). Starsze leki (leki I-szej generacji) często powodują senność i przyjmujący je chorzy nie powinni prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn. Leki anty-histaminowe II-giej generacji w zalecanych dawkach rzadko powodują senność. Jednak należy pamiętać, że II generacja leków przeciwhistaminowych nie jest jednorodną grupą i że efekt uspokajający, senność, zmniejszenie koncentracji i uwagi może pojawić się także podczas leczenia niektórymi lekami przeciwhistaminowymi II-giej generacji. Pacjenci przyjmujący te leki powinni zachować szczególną ostrożność decydując się na prowadzenie pojazdów, czy obsługę maszyn.

Nos pełni funkcję filtra dla wdychanego powietrza. Dlatego objawy alergiczne ze strony nosa pojawiają się za każdym razem, gdy dochodzi do kontaktu błony śluzowej nosa z alergenem obecnym we wdychanym powietrzu. Zidentyfikowanie uczulającego alergenu i unikanie kontaktu jest bardzo pożądane, chociaż w praktyce trudne.Autor dr Barbara Piękosz-Orzechowska

Piśmiennictwo:

  1. Emeryk A, Bręborowicz A, Lis G. Astma i choroby obturacyjne oskrzeli u dzieci. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010.
  2. Małolepszy J. Choroby alergiczne i astma. Volumed, Wrocław 1996
  3. Mygind N, Dahl R, Pedersen S, Thestrup-Pedersen K. Alergologia. Urban&Partner, Wrocław, 1998.